ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С PISTOR

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С PISTOR

Този нехирургичен метод въвежда в кожата активни вещества, които отговарят конкретно на нейните нужди.